Re:Crafts team

Vesna Rusić

Direktorka klastera Re Crafts

Osnivač i direktorka Re Crafts klastera od osnivanja organizacije 2010. godine i autor implementiranih projekata ReCrafts-a. Nakon dvadesetogodišnje uspešne karijere profesora u Školi za Dizajn u Beogradu, započinje internacionalnu karijeru "grassroots developera", uspostavljajući novi biznis model tradicionalnih i umetničkih zanata, oživljavajući stare veštine i kombinujući ih sa savremenim dizajnom, osnažujući zanatlije i žene preduzetnice u regionu zapadnog Balkana.

U periodu 2010-2020. god. predstvljala je Srbiju na preko 35 međunarodnih konferencija u Evropi i Aziji, stvarajući jedinstven network preduzetnica, organizacija i institucija. Usvojoj poslovnoj karijeri ističe nekoliko izuzetnih momenata: umrežavanje žena preduzetnica u dve evropske makroregije: Dunavskoj i Jadransko-Jonskoj, članstvo u prvoj Švajcarskoj ekonomskoj misiji na Kosovu* 2012. god, kopredsedavanje Forumom žena preduzetnica Kosovo* - Srbija u periodu 2013 - 2016. godina, i članstvo u Savetu za kulturu Fondacije Mikelanđelo iz Ženeve.

Za sebe kaže da je specijalista za komunikaciju i umrežavanje, a svoj nekadašnji hobi je pretvorila u sertifikovane tehnike za domaću radinost posedovanjem sertifikata OTVORENA ŠAKA - Ministarstva za privredu Repubilke Srbije. Mentorka je u programu "Podeli svoje znanje postani mentorka".

Živi i stvara u Beogradu i Firenci.

Tijana Rusić

ass. Direktora Re Crafts

Strukovni inženjer informacionih tehnologija za elektronsko poslovanje.

Poseduje radno iskustvo u oblasti komunikacije sa kompanijama i organizacije seminara

Prethodno radno iskustvo - internacionalni menadžer u Centru za razvoj kariijere ITS.

U Re Crafts klasteru angažovana je na poziciji Asistenta generalnog menadžera od 2016.

*Specijalnost - kreativne radionice.

Marina Rusić

Marina Rusić - predstavnik organizacije u Italiji od 2011. god.

Osnovne studije slikarstva i master studije iz muzelogiije i kulturnog menadžementa završila je u Firenzi, na Accademia di belle arti i u Anconi na institutu Andrano Olivetti.

Zaposlena u Muzeju Pallazzo Strozzi u Firenzi, gde obavlja poslove muzeologa na postavkama i obezbeđenju izložbi.

Kontakt

Adresa:

Durmitorska 4, Beograd

Telefon:

060 465 7007

Projekat sufinansiraju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.