Ruralni razvoj

Projekat “MOBA 2020”

Cilj projekta je uspostavljanje info centra koji će imati ulogu informisanja stanovnika o mogućnostima razvoja i pripreme konkursne dokumentacije za učešće na konkursima uz povećanu mobilnost, uspostavljenu komunikaciju i persktivu otvaranja novih radnih mesta. Realizacijom edukativnih i praktičnih radionica u oblasti diverzifikacije ruralne ekonomije i očuvanja kulturne i prirodne baštine kraja sa posebnim osvrtom na ruralni/ religijski turizam u Dragačevu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede Republike Srbije

Kontakt

Adresa:

Durmitorska 4, Beograd

Telefon:

060 465 7007

Projekat sufinansiraju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.